Fotka terasy
PODKLADNÍ BETONOVÉ DLAŽDICE


Betonové dlaždice slouží pro kotvení a zatížení teras, které jsou realizovány na podkladu ze štěrku, štěrkopísku, nebo zeminy. Dlaždice jsou také často používány u dřevoplastových teras na skladbách plochých střech a teras, které je nutno zatěžovat z důvodu působení klimatických vlivů.

KOMPLETNÍ SORTIMENT

Oddělovač