Fotka terasy
DŘEVĚNÉ TERASY

 

Dlouhá léta se u nás dřevo jako materiál pro podlahu venkovních teras nebo fasádu využívalo jen okrajově. Doba se ale mění a možnosti materiálů a jejich zpracování se s rostoucími požadavky na kvalitnější bydlení pořád rozšiřují. Přírodní materiály jsou stálým trendem a to nejen pro svou líbivost, ale i praktičnost. Na trh přišly tropické dřeviny a pokročila i technologie zpracování běžně dostupných dřevin. Hlavním lákadlem je vedle skvělého dojmu a harmonického souznění s okolím především pocit, který můžeme mít v přímém kontaktu se dřevem. Dřevěná podlaha hřeje a působí měkce, zatím co obklad fasády dotváří architektonický výraz stavby a stavba se tímto stává mnohem zajímavější.